Ako vyzerá proces majetkoprávneho vysporiadania nehnoteľností u nás?

1. Kontaktujte nás s požiadavkou Vášho zámeru.

 

 

 

2. Po stretnutí a vyjasnení projektu Vám vypracujeme správu o projekte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po odsúhlasení z oboch strán podpisujeme zmluvu o mlčanlivosti a o spolupráci

 

 

4. Splníme, k čomu sme sa zaviazali

 

 

5. Odovzdávame Vám pripravený pozemok alebo nehnuteľnosť podľa Vášho zámeru s plnou dokumentáciou a administratívou

 

 

"Všetko, čo potrebujete
pred výstavbou."

Poskytujeme služby majetkoprávneho

vysporiadania nehnuteľností.

• Východiskový stav

• Aké kroky vykonáme (pátranie po neznámych vlastníkoch, dohody o majetkovoprávnom usporiadaní, výkup nehnuteľností, geodetické práce, inžinierska činnosť, rôzne konzultácie k vytipovaným lokalitám, analýza územia, pomoc pri riešení spoluvlastníckych problémov)

• Rozsah projektu

• Časový plán

• Rozpočet

• Prípadné ďalšie kroky, ktoré navrhujeme po skončení prvej fázy