REALTY FINANCIAL SERVICE s.r.o.

 

IČO: 44 290 420

DIČ: 2022673576

Panenská 8

 

Bratislava 811 03

SLOVENSKO

OFFICE: Erika Repová

Kontakt: 044/ 32 40 345

Mobil: 0911 996 443

 

KONATEĽ: Ing.Matej Géci

Mobil: 0911 996 443

 

E-mail: office@realtyservice.sk

"Všetko, čo potrebujete
pred výstavbou."

Poskytujeme služby majetkoprávneho

vysporiadania nehnuteľností.