Slovensko je krajinou, ktorá je typická rozdrobenosťou pozemkov, čím sa sťažujú podmienky pre tých, ktorí potrebujú ucelené pozemky pre ďalší development, rozvoj či výstavbu.

 

RFS poskytuje služby sceľovania a prípravy pozemkov pre investorov, ktorých záujmom je začať s realizáciou plánu bez nutnosti zdĺhavej administratívy pred výstavbou.

 

Našim cieľom je, aby na mape Vašej nehnuteľnosti nebolo jediné chýbajúce miesto.

"Všetko, čo potrebujete
pred výstavbou."

Poskytujeme služby majetkoprávneho

vysporiadania nehnuteľností.

www.realtyservice.sk | office@realtyservice.sk | vyrobila: stodo.la